Imam jednaka prava i mogućnosti

U okviru projekta “Imam jednaka prava i mogućnosti” koji sprovodi Udruženje građana „Osmeh“, održana je istoimena tribina u Gerontološkom centru Vrbas. Cilj ove tribine između ostalog je podizanje nivoa znanja osoba sa invaliditetom radi kvalitetnijeg života i aktivnog učešća u zajednici. Prema rečima Slavice Matijašević, koordinatorke projekta namera je da se ovim projektom ohrabre marginalizovane grupe građana u njihovom razvoju, ali i da se skrene pažnja lokalnim i regionalnim institucijama da zadovolje njihove potrebe. „Birokratizacija institucija prava i pravde komplikuje efektivnu i kompletnu realizaciju prava građana. Sa druge strane, veoma su formalizovane procedure, kroz koje građani moraju proći da bi ostvarili svoja prava. Administracija opštinskih odeljenja ističe neznanje i činjenicu da su građani loše informisani. Mi smo shvatili, prema kratkom upitniku među ljudima koji čekaju ispred šaltera, da je 80% njih nezadovoljno oficijelnim ispunjenjima njihovih prava, ili su nezadovoljavajuće informisani o procedurama za rešenjem svojih problema. Dodatni faktor koji otežava pristup institucijama je činjenica da opština Vrbas ima oko 45.000 stanovnika mešovitog etničkog konteksta. Ekonomski i socijalni status građana nije zadovoljavaći. U takvim uslovima društvene inercije i nemotivisanosti, status delikatnih društvenih grupa: siromašnih, starih, neobrazovanih, osoba sa invaliditetom, očigledno je još gori“ rekla je Slavica Matijašević. Direktni korisnici projekta su pripadnici ugroženih ciljnih grupa članovi organizacija MNRO, Crveni Krst, Gerontološki centar, Romski kulturni centar-Kucura, Učenici OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ i SSŠ „4.juli“. Projekat je realizovan od strane članova, saradnika i volontera UG „Osmeh“ iz Vrbasa, uz pomoć i logističku podršku Gerontološkog centra koji aktivno učestvuje u poboljšanju kvaliteta života građana i saradničku pomoć Crvenog krsta.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]