Radovi na održavanju atmosferske kanalizacije

U toku su radovi na interventnom održavanju atmosferske kanalizacije na lokaciji Narodni front-kod Bezinske pumpe Knez petrol u Vrbasu. Rok završetka ovih radova je 10. decembar, a zatim će se krenuti sa radovima na lokacijama u ulicama Danila Bojovića i J. Veselinova, kao i izmuljavanje kanala u Vinogradskoj ulici, Vuka Karaxića i bloku „3“. Svi ovi radovi biće završeni do kraja meseca, a ako vremenske prilike budu dozvolile obaviće se radovi na još nekim lokacijama koje su dogovorene sa komunalnom inspekcijom.
Ukupna vrednost ovih radova iznosi 599.785 dinara. Izvođač radova je JKP „Komunalac“ RJ„Vodovod i kanalizacija“, a stručni nadzor radova obavlja JP „Direkcija za izgradnju“.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]