Zamena javne rasvete

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju Danijel Berg posetio je  opštinu Vrbas da bi se upoznao koliko se odmaklo u pripremi projekta zamene javne rasvete u opštini Vrbas, koji se sprovodi po ESCO modelu a uz podršku uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. On se sastao sa dr Bratislavom Kažićem i Milanom Glušcem, predsednikom opštine Vrbas i njegovim zamenikom, kao i sa Igorom Milovićem, direktorom JP „Direkcija za izgradnju“, i predstavnicima Kancelarije za energetski menaxment. Prema rečima Berga ovom posetom izražava se punu podrška opštini Vrbas kao inovativnoj i proaktivnoj opštini koja radi na unapređenju javne infrastrukture, primenjujući ESCO model finansiranja. „Uvereni smo da će tender u Vrbasu postati primer dobre prakse za druge opštine i pokazati kako da se odabere najbolji mogući ESCO projekat i pouzdana ESCO firma koja će da ga sprovede“, istakao je Berg.
U toku je priprema tendera za izbor kompanije koja će biti jedna strana u javno-privatnom privatnom partnerstvu sa opštinom Vrbas u projektu zamene javne rasvete u Zmajevu, Ravnom Selu, Kucuri i Savinom Selu, po ESCO modelu. Vrbas je prva opština u Srbiji koje realizuje ESCO kredit iz oblasti javne rasvete, gde se investicija otplaćuje isključivo iz uštede energije. „EBRD pruža tehničku pomoć u realizaciji posla. Projekat koji razvijamo je partnerstvo privatnog i javnog sektora a uloženi novac vraćaće se kroz uštede koje budemo ostvarili. Nadamo se da ćemo moći uraditi još neke projekte iz ove i sličnih oblasti, npr. u javnim zgradama, i to ne samo u Vrbasu. Vrbas će nam služiti kao primer za celu Srbiju“, istakao je Berg.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]