Roditelji mogu da prijave novorođenče, ime, prebivalište i zdravstveno osiguranje u OBV

Od pre  nekoliko dana roditelji imaju mogućnost prijave imena deteta, prijave prebivališta i prijave na zdravstveno osiguranje u porodilištu Opšte bolnice Vrbas. Oni mogu da izaberu i dosadašnji način obavljanja pojedinih ili svih tih upravnih procedura kod nadležnih organa na njihovim lokacijama.

Prijava ličnog imena, prijava prebivališta i prijava na zdravstveno osiguranje u zdravstvenoj ustanovi su za roditelje pravo, a ne obaveza. Od aprila 2016. godine u Republici Srbiji, a krajem juna i u OBV primenjuje se novi sistem upravnih postupaka vezanih za rođenje deteta. Suština promena je u tome da roditelji mogu da odrede lično ime deteta, prijave prebivalište deteta i prijave dete radi zdravstvenog osiguranja za vreme boravka u zdravstvenoj ustanovi i bez odlaska kod matičara upisaće se i državljanstvo deteta. Roditelji će sve administrativne obaveze vezane za upis deteta u Matičnu knjigu rođenih (uključujući određivanje ličnog imena), prijavu prebivališta deteta i prijavu deteta na zdravstveno osiguranje moći da obave u zdravstvenoj ustanovi, bez popunjavanja formulara i besplatno.

Prijava bebe 1

Radi se o uvođenju „jedinstvenog upravnog mesta” za obavljanje administrativnih procedura, kako bi se roditeljima novorođene bebe uštedeli vreme i novac. Princip obavljanja upravnih usluga po principu jedinstvenog upravnog mesta ili „sve na jednom mestu” („one-stop shop”) sledi savremene trendove u javnim upravama zemalja članica EU.  Princip jedinstvenog upravnog mesta ne utiče na nadležnosti organa za obavljanje pojedinih postupaka. Matičari u opštinskim i gradskim upravama i dalje su nadležni za upis činjenica u Matičnu knjigu, policijske uprave za registraciju prebivališta, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) za upis deteta u registar, Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja i Republički zavod za statistiku (RZS) za obrađivanje statističkih podataka.

Zdravstvena ustanova, u funkciji jedinstvenog upravnog mesta, preuzima podatke i podneske od roditelja i prosleđuje ih elektronskim putem preko Portala eUprava nadležnim organima, koji nakon toga sprovode postupke. Ovlašćena lica u zdravstvenim ustanovama olakšavaju i podižu kvalitet upravnih usluga za roditelje, ali ne preuzimaju nadležnosti i odgovornosti opštinskih i gradskih uprava, MUP-a, CROSO-a, RFZO-a i RZS-a. Ipak, ovlašćena lica moraju biti upoznata sa određenim pitanjima vezanima za Matične knjige, registar prebivališta i zdravstveno osiguranje kako bi mogla da preuzmu podatke na efikasan i profesionalan način i savetuju roditelje u postupku podnošenja prijava.