Za programe stručne prakse opredeljeno 10 miliona dinara

Opština Vrbas i Nacionalna služba za zapošljavanje upućuju javni poziv, otvoren od 10. do 26. oktobra 2016. godine, za realizaciju programa stručne prakse. Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse mogu ostvariti poslodavci sa teritorije opštine Vrbas i to u privatnom sektoru, u javnom sektoru do 30% ukupnog broja lica uključenih u program stručne prakse, kao i udruženja koja za to ispunjavaju posebne uslove.

Ukupno je izdvojeno 10 miliona dinara za realizaciju programa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kao i stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština.

„Na ovaj način kao lokalna samouprava želimo da pomognemo zapošljavanje mladih ljudi koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a program stručne prakse je svakako i značajan podsticaj poslodavcima sa teritorije Opštine Vrbas“, rekao je Duško Ćutilo, član Opštinskog veća.

Zahtev za učešće se podnosi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Službi u Vrbasu, od 10. do 26. oktobra tekuće godine.