Predstavljene nove tehnologije u stabilizaciji putnih podloga

Društvo inženjera i tehničara Vrbasa organizovalo je predavanje na temu „Nove tehnologije u stabilizaciji putnih podloga“. Vlasnik i direktor nemačke kompanije AT Internacional Tom Nageli predstavio je novu tehnologiju u stabilizaciji putnih podloga, koja je inovacija u izgradnji puteva. Predstavljena je upotreba aditiva i cementa kao vezivnog tkiva za stabilizaciju postojećeg tla, bez prethodnog uklanjanja površinskih slojeva i nanosa debelih slojeva kamenog agregata i peska, kako bi se dobio noseći sloj. Pored toga predstavljena je tehnologija rada mašina koje su potrebne za ove poslove, a prikazan je i uticaj nove tehnologije na finasijske uštede i na smanjenje zagađenja životne okoline. Tom Negel rekao je da očekuje od stručne javnosti i inžinjera u Vrbasu kojima je predstavljena ova nova tehnologija, saradnju u budućem radu.

“Planiramo da zajedno sa našom partnerskom kompanijom ‘MB EcoGreen’ iz Novog Sada uskoro započnemo izgradnju puta i u ovoj oblasti. Prema onome što sam imao prilike da vidim, ovde ima dosta posla što se tiče reciklaže već postojećih puteva, a nadam se da će biti prostora za izgradnju novih deonica u opštini Vrbas”, rekao je Negel, i izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da predstavi ovu novu tehnologuju stručnoj javnosti u Vrbasu.

div-4

“Vrbas je uradio prvi projekat po ovoj novoj tehnologiji, radi se o pristupnom putu na deponiji. Radili smo uporedo analizu projekta po klasičnoj metodi i po novoj tehnologiji, samo u finansijskom delu pokazala se ušteda od preko 10 odsto. Štedi se na materijalu i na vremenu, jer se uradi 1 kilometar za jedan dan, a dobro je sa ekološkog aspekta jer se koristi već postojeći material i dodaju se prirodni aditivi”, rekao je Igor Milović iz Društva inžinjera i tehničara Vrbasa.

Predavanje su podržale kompanije „Ekstra Auto Transport“, koja je jedina u Srbiji primenila novu tehnologiju, kao i „MB EcoGreen“, zastupnik za Srbiju za aditive. Ovo je bilo prvo predavanje na temu saobraćajnica od kako Društvo inžnjera i tehničara Vrbasa postoji. Inače, ovo je bilo prvo predavanje u organizaciji Društva inžinjera i tehničara Vrbasa u jesenjem semestru, a do kraja godine biće organizovano još nekoliko predavanja.