Pokrajinski Razvojni fond predstavio svoje konkurse

Trenutno 11 otvorenih konkursa, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, prezentovao je poljoprivrednicima i preduzetnicima sa područja opštine Vrbas. U saradnji sa lokalnom samoupravom, predstavljeno je pet konkursa koji su namenjeni pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine, pet namenjenih nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, i jedan koji je namenjen za predfinansiranje projekata EU i bilateralnih donatora.

Prisutni su upoznati sa procedurama podnošenja kreditnih zahteva i odobrenja kredita, neophodnim da bi se ispunili svi uslovi. Govorilo se i o dugoročnom i kratkoročnom finansiranju, kamatnim stopama kredita, sredstvima obezbeđenja, primeni valutne klauzule, i drugim pravilima konkursa.