Za Gerontološki centar Vrbas obezbeđeno 3,3 miliona dinara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je Gerontološkom centru Vrbas materijalna sredstva u ukupnom iznosu od 3,3 miliona dinara za nabavku opreme. Gerontološki centar Vrbas je u postupku licenciranja za obavljanje delatnosti pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga, tako da je potrebno da se korisnicima koji su u potpunosti i delimično zavisni od tuđe nege i pomoći, najveći deo dana provode u postelji, obezbede što bolji uslovi boravka. “Od ukupnog iznosa obezbeđeno je 1,3 miliona dinara za nabavku 9 medicinskih kreveta zajedno sa 9 antidekubit dušeka, što će uz nabavku četvoro novih kolica za održavanje higijene i kupanje korisnika omogućiti kvalitetnije pružanje usluga zdravstveno najugroženijim korisnicima smeštaja. Ministarstvo je prepoznalo i potrebu ustanove za nabavkom opreme za pripremanje kvalitetnih i zdravih obroka u kuhinji Gerontološkog centra koja podsetimo dnevno pripremi preko 300 obroka za korisnike usluga smeštaja. Deo obroka dostavlja se i za potrebe ručka korisnika usluga Kluba za stara i odrasla lica. Za nabavku šporeta, 2 zamrzivača, frižidera i kutera, kao i novu mašinu za sušenje veša ovom prilikom je obezbeđeno 2 miliona dinara”, saopštili sui z Gerontološkog centra Vrbas.