Poskupeo vrtić

Od 16. novembra boravak dece u objektima PU „Boško Buha“ Vrbas poskupeo je za 15 odsto. Puna cena za celodnevni boravak deteta sada iznosi 4.482 dinara, dok za poludnevni boravak iznosi 1.449 dinara. Osim toga, došlo je do promene cene vrtića i kod korisnika koji su imali pravo na regresirane cene. Kod korisnika dečijeg dodatka, samohranih roditelja, kao i za treće dete, regresirana cena umesto dosadašnjih 20 odsto od pune cene, sada je 50 odsto od pune cene, odnosno 2.241 dinara za celodnevni i 724,50 za poludnevni boravak. I dalje su oslobođeni plaćanja vrtića deca iz porodica koja ostavaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, deca bez roditeljskog staranja, deca iz porodica boraca i vojnih invalida, i treće dete u porodici ukoliko svo troje dece borvi u vrtiću.