Unapređenje socijalne zaštite – Personalni asistent

Sastanak radne grupe za izradu programa unapređenja socijalne zaštite, održan je u prostorijama Kancelarije za mlade. “Na sastanku je urađena revizija prethodne strategije, tokom koje je procenjeno da su ciljevi koji su u njoj postavljeni nerealni, no neki zadaci su ipak ispunjeni, pa nema potrebe da se ponavljaju. Iz prethodne strategije biće preuzet plan za dovršavanje dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kao i dugoročni plan za realizaciju projekta za dnevni boravak odraslih pri Gerontološkom centru.Ono što je dodato u novu strategiju programa za unapeđenje socijalne zaštite, jeste uvođenje usluge personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom i otklanjanje arhitektonskih barijera”, saopštili iz radne grupe.

Sastanku radne grupe za izradu programskog dela koji se odnosi na osobe sa invaliditetom prisustvovali su: direktorka Gerontološkog centra Vrbas, Radmila Musić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Goran Kaluđerović, kao i članovi grupe psiholog Dejan Bodonji, Jasmina Pecelj, Dragana Sarić iz Centra za socijalni rad kao i predstavnici Društva invalida Vrbas.