Okrugli sto Asocijacije filozofa, sociologa i politikologa

Stereotipi i predrasude, bio je naziv Okruglog stola održanog sinoć u organizaciji Asocijacije filozofa, sociologa i politikologa „Polis“ iz Vrbasa. Promovisanje, afirmacija i zaštita profesije, kao i harmonizacija opterećenih odnosa na lokalu su ciljevi održavnja ovog skupa, pojasnio je na početku domaćin skupa dr Goran Kaluđerović.

Rečima da imamo velike predrasude, stereotipe koji su okamenjene predrausude i stavove pojedinaca prema drugima koji se ne temelje na činjenicama, započeo je svoje izlaganje profesor dr Čedomir Čupić, gost Okruglog stola. Predrasude imamo prema rasi, naciji, etnosu, manjinama, a povoljno tlo su im neznanje i društvo bez pravih elita, jer bez pravih elita nema društva i njegovog razvoja.

„Ravnopravnost je mera u razbijanju predrasuda,razlike treba obožavati, uvažavati i voleti“, rekao je dr Čupić. Drugi gost skupa profesor dr Jovan Komšić je govorio o mitu kao političkom instrumentu koji je posebno evidentan uSrbiji od 1988. godine do danas, svojim izlaganjem hodajući kroz istoriju sjajnim prikazom i analizom filozofskih dela koja govore o traganju za civilizacijskom alternativom.“

Mit o homogenizaciji zajednice motiviše
mobiliše,nijedna politička zajednica nije oslobođena mita,ali politički mit je instrument koji nije u interesu zajednice.Pitanje je da li smo mi danas kao intelektualci zainteresovani za modernu Srbiju.Kao narod ne možemo napred ako se društvo temelji na sakrivanju uzroka naše propasti,kako izaći iz mitologizacije i pridružiti se modernim građanskim nacijama,ako pod tepih stavljamo sopstvenu odgovornost?“, pita se dr Komšić.

Gost Okruglog stola profesor dr Zoran Stoiljković je govorio o tome kako stereotipi uporno opstaju, a na mitovima opstaju svi režimi,pitajući se šta se dogodilo sa nama, kada smo zaboravili i ono što je bilo dobro u društvu, zašto smo kao građani cinični i apatični prema svemu, da li nas je strah paralizovao i da treba da budemo građani,a ne podanici.

Veliki broj prisutnih na Okruglom stolu pokazao je interesovanje za interaktivnu komunikaciju postavljajući pitanja gostima,ali je pokazao i želju za ovom vrstom skupova koji bi trebalo da budu šire prisutni u javnosti.Okrugli sto je održan u CFK „Drago Jovović“ uz podršku loklane samouprave.