U Kucuri u Domu za stare ugrađen protivpožarni alarm

U odeljenju Gerontološkog centra Vrbas u Kucuri završeni su radovi na ugradnji protivpožarne centrale i alarma za dojavu požara. Vrednost radova iznosila je 582.606,00 dinara. Direktorka Gerontološkog centra Vrbas, Radmila Musić se prilikom posećene aktivnosti Dana otvorenih vrata u odeljenju u Kucuri, zahvalila Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova koji je u potpunosti finansirao ugradnju protivpožarnog sistema u cilju bezbednosti svih sadašnjih i budućih korisnika.