Tribina u organizaciji „Polisa“

Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma bila je tema sinoć održane tribine u organizaciji Udruženja za političke nauke Srbije i vrbaskog „Polisa“, Asocijacije sociologa, filozofa i politikologa. Svaki demokratski otpor potiče od građanina, parafrazirao je jednu od teza profesora Milana Podunavca, Goran Kaluđerović, koji je bio domaćin i moderator skupa.

O važnosti građanskog aktivizma za naše javne političke ustanove i institucije, koje vrede koliko građanima služe, počeo je svoje izlaganje profesor Milan Podunavac, predsednik Balkanskog udruženja za političke nauke. Pojašnjavajući da se suočavamo sa globalnim tendencijama jačanja nedemokratskih sistema, kao i tendencijama normalizacije autokratskih režima.

“Postoji u svetu oligarhski kartel autokratskih vladara Tramp, Erdogan, Kačinski, Putin…Globalni val populizma došao je iz Amerike, što je upozorenje da je u matici demokratija poljuljana, a što izaziva socijalne neizvesnosti i kulturalne neizvesnosti. Migracioni talas stvara strah od gubitka evropskog identiteta“, rekao je profesor Podunavac.

To je izazvalo i politčku neizvesnot i širi se jedno polje nepoverenja prema demokratiji i demokratskim institucijama, pojasnio je Podunavac. Međutim, desni populizam i liberalna demokratija, pokrenuo je na aktivnost evropske socijaldemokratske partije i afirmisanje izvornih principa demokratije kao temelja vrednosti Evrope. Podunavac je izlaganje završio optimističkom konstatacijom, rekavši da je Evropa iz velikih šizmi, tokom duge istorije uvek iznela pozitivne rezultate.

Analizu demokratskih procesa posle pada socijalizma dao je Nebojša Vladisavljević, predsednik Udruženja za političke nauke Srbije. Pad komunizma je u jednom mahu izrodio slobodu i poštene izbore, ali je nakon izvesnog perioda došlo do pojava u tim zmljama, da izvršna vlast, vlada neograničeno i gde se razvija „uspešno“ korupcija i partokratija, rekao je Vladisavljević, podcrtavajući ugrožavanje daljeg demokratskog razvoja, posebno slobode medija.

Profesor Duško Radosavljević, govorio je o populizmu i u zemljama koje su posle komunizma iskoristile prednosti EU i koje su bile najveći dobitnik evropskih integracija, dodajući da populizam ipak ne može biti pretnja demokratiji, ako demokratija nudi odgovore. “Kod nas ne postoje političke partije koje bi zapravo reformisale Srbiju, imamo nedostatak političkih lidera, nepoverenje i potcenjivanje ljudi koji se bave politikom, nema direktnog gađanja u rešavanju problema“, rekao je Radosavljević i dodao da država daje prednost tržišnom, a ne građanskom upravljanju politikom.