Novi aparat za Medicinu rada DZ „Veljko Vlahović“

Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ dobio je novi aparat za kontrolu raznih funkcija vida – ortorejter, za šta je sredstva obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Dr Jasmina Assi, direktorka DZ „Veljko Vlahović“, zahvalila je Upravi za kapitalna ulaganja, kao i opštini Vrbas na pomoći pri nabavci aparata, jer je kao osnivač ustanove konkurisala u ime DZ.

„Zajedno sa Domom zdravlja ‘Veljko Vlahović’ pripremili smo konkursnu dokumentaciju, prateći njihove potrebe. Prvo je stigao ginekološki sto, a sada i aparat za kontrolu vida. Prethodni aparat ove vrste bio je star više od deset godina, često na opravkama, a novi, vredan oko 600.000 dinara, obezbediće brz i efikasan pregled pacijenata“, istakao je Milan Glušac, predsednik opštine.

Aparat će biti korišćen u Službi medicine rada za preventivne preglede dece i odraslih. Dr Gordana Vukićević, specijalista medicine rada, naznačila je da uređaj ove vrste služi za kontrolu vida za daljinu, blizinu, kolorni vid, stereo vid, dubinski vid i još mnogo funkcija, koje služe za ocenu radne sposobnosti i svih drugih sposobnosti koje se određuju u Službi medicine rada.

„Imamo jedan aparat starije proizvodnje, a ovaj će nam veoma pomoći da radimo preventivne preglede u školama, jer sada svaki učenik koji upisuje srednju školu ima obavezu da izvrši lekarski pregled u čijem sastavu je i pregled vida. Aparat je pogodan jer obezbeđuje da se radi i sa mlađom decom u cilju ranog otkrivanja promena u funkciji vida“, dodala je dr Vukićević.