Vrbasu skoro 7 miliona dinara od Republičkog Komesarijata

Opština Vrbas je kroz tri konkursa uspela da obezbedi novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje i za ekonomsko osnaživanje kako izbeglih tako i raseljenih lica sa Kosova.

„Osluškivajući potrebe i zahteve naših sugrađana iz izbegličkih i raseljeničkih porodica, ove godine, pored stambenog zbrinjavanja, akcenat stavljamo i na ekonomsko osnaživanje izbeglih i raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti. Za ove namene izdvojeno je 6.800.000 dinara, od čega su 6.120.000 dinara bespovratna sredstva Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, a usmerena su za započinjanje i unapređenje i razvoj poslovanja i gde te porodice koje budu prošle na konkursu imaju mogućnost da svojim radom ostvare određene prihode.“, rekla je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća i dodala da  se lokalna samouprava i KIRS trude se da poboljšaju kvalitet života onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.