51 milion za OBV – Sredstva za nabavku tri nova uređaja

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo dodelio je Opštoj bolnici Vrbas 51,5 miliona dinara za nabavku nove opreme i  to za kupovinu sistema za kompjuterizovanu tomografiju (CT) sa dodatnom opremom, u iznosu od 33 miliona dinara, laparoskopskog stuba u iznosu od 13,8 miliona dinara, i operacionog stola sa nastavcima za urologiju u iznosu od 4,6 miliona dinara.

Ukupno 51.5 miliona dinara, Opštoj bolnici Vrbas odobreno je na osnovu Javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u Vojvodini.