Dodelom opreme do ekonomskog osnaživanja izbeglih lica

Danas je u Vrbasu 16 izbegličkih porodica dobilo motokultivatore i druge alate koji će im poslužiti za ekonomsko osnaživanje i bržu i potpuniju integraciju u društvo.

„Ove porodice prethodno su prošle proces stambenog zbrinjavnja a sada im stvaramo uslove i da privređuju i tako brinu o sebi. Dvanaest porodica dobilo je motokultivatore, po jedna opremu za frizerski salon, plastenik i alat za molerski zanat, dok je poslednjoj porodici sa spiska jedna, što je posebno interesantno, opremu za frizerski salon za pse, što Vrbas do sada nije imao, a dobiće i besplatnu obuku“, rekla je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća.

20. jun inače se obeležava kao  Svetski dana izbeglica, iako, kako naglašava Ilić, lokalna samouprava svakodnevno i kontinuirano rešava probleme izbegličke populacije i čini sve da ih brzo i efikasno integriše u društvo . Sredstva u visini od 16.000 dolara zajedno su obezbedili Catholic relief services i Biro Vlade SAD za stanovništvo, migracije i izbeglice, dok su projekat na terenu, izbor porodica i potrebne obuke sproveli Društvo za pomoć ugroženim licima „Solidarnost“ i opština Vrbas.

„Svi korisnici koji su dobili opremu prošli su i kratki kurs o preduzetništvu i vođenju malih, porodičnih preduzeća, što može biti od koristi za njihov posao, kao i za kasnije moguće konkurse druge vrste. Imamo odličnu saradnju sa opštinom Vrbas i pošto vidimo dobar potencijal i kod radno sposobnih izbeglica koje žele da rade, i kod lokalne samouprave koja želi da ih uključi u društvo, nadamo se da ćemo saradnju nastaviti i dalje“, rekao je Mirko Vukčević, koordinator projekta „Integrisana podrška raseljenim osobama i izbeglicama“ i javno pohvalio opštinu Vrbas za efikasnost u sprovođenju projekta, što je omogućilo da donacije do porodica stignu veoma brzo.