Pobedio projekat opremanja senzorne sobe za decu sa invaliditetom

Sredstva osvojena u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi 2018“,  u visini od 23.000 evra, opština Vrbas usmeriće u projekat „Opremanje senzorne sobe za potrebe dece sa invaliditetom“, odlučili su građani koji su učestvovali u anketi.  Ovaj projekat dobio je 1.129 glasova. dok su druga dva predloga zadobila znatno manje. Za „Sređivanje tribina i saniranje terena Jasike i Vinogradi“ izjasnilo se 112 , a za projekat „Uređenje Centra za fizičku kulturu Drago Jovović“ 67  učesnika ankete  koja je sprovedena od 06. do 14. juna u svim mesnim zajednicama i u Kancelariji za mlade OU Vrbas.

Kako u opštini Vrbas živi 218 osoba, dece i omladine sa invaliditetom, a da bi se smanjio rizik od njihovog izdvajanja iz bioloških porodica, Opština je obezbedila adekvatan prostor za njihov svakodnevni boravak u kojem imaju podršku specijalizovanih službi. Da bi im se pružila usluga koja do sada nije postojala u Vrbasu, objekat u kojem borave je potrebno opremiti senzornom sobom. To je inovativna metoda rada sa decom sa različitim razvojnim poremećajima. Sastoji se od opreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti.