Modernizacija vodovodne mreže – Od Pokrajine 18 miliona dinara

Za sanaciju ventila i armature u šahtama vodovodne mreže opštini Vrbas pripalo je 18 miliona dinara, a ugovor na taj iznos uručio je  Milanu Glušcu, predsedniku opštine Vrbas, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade. To je učinjeno prilikom obilaska radova na opremanju i povezivanju bunara na izvorištu „Irig“, u Neradinu u Sremu. Mirović je slične ugovore, ukupne vrednosti više od 350 miliona dinara, dodelio predstavnicima 20 lokalnih samouprava iz Vojvodine za sufinansiranje projekta izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini.

Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, istakao je da su ovim sredstvima stvoreni uslovi da se nakon više od 30 godina menjaju elementi vodovodne mreže.

„Za Vrbas je veoma važno da modernizuje vodovodnu mrežu i smanjuje gubitke na njoj. Ušteda će nam omogućiti da novac preusmerimo na neke druge važne projekte. Zato hvala Pokrajinskoj vladi na opredeljenju da ravnomerno razvija svaki grad i mesto u Vojvodini, što se nesumnjivo potvrđuje ovakvim delovanjem i ovakvim odlukama“, rekao je Glušac.