„Pevanje uz gusle“ upisano na Uneskovu reprezentativnu listu kulturnog nasleđa

„Uneskov Međuvladin komitet, na svom redovnom, 13. zasedanju na Mauricijusu 29.novembra, doneo je odluku o upisu „Pevanja uz gusle“ kao nematerijalnog nasleđa Republike Srbije, na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Inicijatori zaštite „Pevanja uz gusle“ bili su КUD guslara „Vuk Mandušić“ iz Vrbasa i Opština Vrbas u saradnji sa Savezom guslara Srbije. Posle Srpske slave i Srpskog kola, Pevanje uz gusle treće je nematerijalno kulturno nasleđe Srbije koje je zaštićeno i upisano na Uneskovu reprezentativnu listu kulturnog nasleđa čovečanstva“, saopštili su iz KUD-a „Vuk Mandušić.

„U trenucima kada su na srpski nacionalni instrument pretendovali i drugi narodi iz komšiluka, srpski tim naučnika u saradnji sa Ministarstvom kulture izborio je veliku pobedu.  Sve je počelo 2012. godine, kada je grupa guslara КUD-a „Vuk Mandušić“ iz Vrbasa u saradnji sa DR Dankom Lajić -Mihajlović a uz podršku rukovodstava Opštine Vrbas i Saveza guslara Srbije, pokrenula peticiju za zaštitu „Pevanja uz gusle“ kod Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Peticija je ubrzo urodila plodom i odlukom Nacionalnog komiteta u junu 2012. godine, „Pevanje uz gusle“ je upisano u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, nakon čega su nadležne institucije nastavile borbu za zaštitu kod Uneskua“, kaže Miljan Vujović-predsednik КUD-a guslara „Vuk Mandušić“.

„Presrećni smo što je nominacija potvrđena i što je „Pevanje uz gusle“ prepoznato kao reprezentativan element kulturnog nasleđa čovečanstva, da nosi tu kvalifikaciju koja ide na čast svima zaslužnima, a to su pre svega guslari i guslarski poslenici kao i stručnjaci iz etnomuzikologije, na čelu sa  Dr Dankom Lajić-Mihajlović, višim naučnim saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je najzaslužnija za ovaj istorijski uspeh. Ona već dugi niz godina ulaže velike napore na afirmciji i zaštiti gusala, čuvanju tradicije srpskog naroda i za sve što je uradila zaslužuje da joj se država Srbija i nadležne institucije oduže na adekvatan način“, dodaje Vujović.

Dr Danka Lajić-Mihajlović je i autor Monografije posvećene upravo guslama, a nosi naslov „Srpsko tradicionalno pevanje uz gusle: guslarska praksa kao komunikacioni proces“. Veliki deo istraživanja i pripremanja doktorske disertacije na ovu temu, Lajić-Mihajlović je provela upravo u Vrbasu sa vrbaskim guslarima.