Sanirano smetlište građevinskog otpada u Starom Vrbasu

Na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas, ekipe PJ „Čistoća“ završile su radove na saniranju deponijegrađevinskog materijala u Vrbasu koja se nalazi na kraju Ulice Milivoja Čobanskog u Starom Vrbasu i prostire se na dvadeset hiljada kvadratnih metara.

„Sanacija ovog smetlišta obavljena je po četvrti put ovo godine. Zbog velike količine pre svega građevinskog otpada i zemlje, s obzirom da su u toku građevinski radovi, bilo je neophodno urediti i dovesti u namenu ovaj prostor kako bi mogao da primi nove količine otpada. Želim da istaknem da su naše ekipe ovaj put zatekle isključivo građevinski materijal na deponiji ,a ne kao što je do sada bila praksa da se baca i komunalni otpad. Apelujemo na građane da koriste ovaj prostor isključivo za bacanje građevinskog materijala što je i njegova namena“, rekao je poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.