Novi ultrazvučni aparat i ginekološki sto stigli u Dom zdravlja

Prethodnih dana u Dispanzer za žene Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ u Vrbasu stigla su dva madicinska sredstva kojima će rad ove službe biti poboljšan. Radi se o ginekološkom stolu na kom se mogu pregledati sve žene, uključujući i one sa invaliditetom, što je do sada obavljano u otežanim uslovima. Kako kaže direktorka DZ „Veljko Vlahović“ Jasmina Asi, sto je dopremljen u sklopu projekta „Jaka žena, zdrava žena“. Drugo sredstvo – savremeni aparat za ultrazvuk, nabavljeno je u saradnji opštine Vrbas i Kabineta ministarke zadužene za demografiju i populacionu politiku kao vid podrške povećenju nataliteta. Republika je uložila oko 3,4 miliona dinara, a opština je nabavku ovog aparata sufinansirala sa oko 600.000 dinara.

Priilikom zaprimanja ultrazvučnog aparata, zamenica predsednika opštine Vrbas, Miljana Štulić najavila je da će u sklopu saradnje sa Vladom Srbije Službi polivalentne patronaže DZ uskoro stići novo vozilo za kućne posete. Jasmina Asi najavila je nabavku CTG aparata za potrebe Dispanzera za žene.