Kotlovnice JKP „Standard“ u narednoj grejnoj sezoni prelaze na gas

Javno komunalno preduzeće „Standard“ isporučivaće u narednoj grejnoj sezoni toplotnu energiju dobijenu iz gasa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

„Javno komunalno preduzeće ‘Standard’, čija je osnovna delatnost proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom fizičkih i pravnih lica u Vrbasu, sprovodi aktivnosti koje treba da dovedu do dugotrajnog i održivog rešavanja problema sistema daljinskog grejanja. Ovo JКP u svojih pet od ukupno šest kotlovnica, kao energent i dalje koristi mazut, a na osnovu elaborata i stručnog mišljenja Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i iskustva drugih toplana, kao najbolje rešenje odabralo je postavljanje individualnih modularnih kotlovnica sa gasnim generatorima tolote za spoljašnju ugradnju. Ovo rešenje praktično znači zamenu energenta i izbacivanje neekonomičnog, neefikasnog i ekološki neprihvatljivog mazuta i prelaska na sistem grejanja na gas.


U skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao model finansiranja ovog projetka, uz potpunu saglasnost i podršku opštine Vrbas, kao osnivača, odabrano je javno-privatno partnerstvo.


U cilju realizacije celog projekta u ‘Standardu’ su donete potrebne odluke od strane organa upravljanja, pribavljena je saglasnost Skupštine opštine Vrbas i dobijeno pozitivno mišljenje Komisije Vlade RS. Sve ovo su nužni preduslovi za nastavak postupka koji podrazumeva sprovođenje javne nabavke za odabir privatnog partnera i potpisivanje ugovora, pre otpočinjanja izvođenja radova. Naravno, osnovni cilj celog projekta je da se počev od nove grejne sezone, 15. oktobra 2020. godine, svi korisnici grejnih usluga koje pruža preduzeće greju na gas. Na taj način JКP ‘Standard’ će moći da posluje ekonomski samostalno, uz unapređenje trenutnog sistema za proizvodnju toplotne energije, a sve zarad sigurnije, efikasnije i ekološki prihvatljive proizvodnje i isporuke toplotne energije.


Što se tiče tekuće grejne sezone, osim jedne manje havarije koja je otklonjena intervencijom zaposlenih u JKP, nije bilo prekida u isporuci toplotne energije prema korisnicima usluga. 


U vezi sa cenama za grejne usluge, JKP ‘Standard’ je donelo Odluku o sniženju cene za 5 procenata u odnosu na cene iz prethodne grejne sezone, s početkom primene od 1. decembra 2019. godine. Sadašnje cene za grejne usluge su ili na nivou cena ili niže od cena ostalih toplana u okruženju, bez obzira na vrstu energenta. Takođe, doneta je i odluka kojom se korisnicima grejnih usluga fizičkim licima omogućava da mesečne račune za varijabilni deo naknade plaćaju u dva dela, plaćanjem dela računa u letnjim mesecima, bez obračunavanja kamate, što korisnicima grejnih usluga svakako olakšava ispunjenje obaveze“, stoji u saopštenju JKP „Standard“.