Brza pruga Novi Sad-Subotica počinje da se gradi na jesen

Sva preduzeća i službe u Vrbasu spremne su da pruže logističku podršku za efikasan početak radova na gradnji brze pruge Subotica – Novi Sad, konstatovano je danas na sastanku rukovodstva opštine Vrbas sa predstavnicima Javnog preduzeća „Infrastrukture železnice Srbije“, Saobraćajnog instituta CIP i konzorcijuma kineskih kompanija „China Railway International“ i „China Communications Construction Company“, koje će graditi prugu. Razgovaralo se o pripremnim aktivnostima koje je potrebno obaviti pre početka radova na deonici kroz Vrbas, koji su zakazani za septembar 2021. godine, zatim izmeštanju infrastrukturnih objekata, smeštanju materijala i uređenju železničke stanice, kao i organizaciji saobraćaja u gradu u vreme radova.

„Opština Vrbas i sve njene službe i preduzeća pružiće prateću logističku podršku, koja je neophodna da se projekat od značaja za celu Vojvodinu i Srbiju realizuje u predviđenim rokovima. Izgradnja nove, brze pruge veoma je značajna za Vrbas i sve naše stanovnike i privrednike. Savremena pruga i moderni vozovi omogućiće lakše i brže putovanje Vrbašana. Vrbas je važan industrijski centar, i za naš brži razvoj važno je obezbeđivanje kvalitetnijeg transporta roba i usluga. Uz to, nova pruga će omogućiti brže i efikasnije privlačenje stranih investicija i unapređenje privrednog ambijenta u našem gradu. Na taj način moći ćemo bolje da iskoristimo sve potencijale i mogućnosti razvoja koje obezbeđuju predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije“, rekao je nakon sastanka predsednik opštine Vrbas Predrag Rojević.

Pruga Novi Sad – Subotica duga je 108 kilometara i deo je međunarodnog koridora Beograd- Budimpešta. Ugovor o finansiranju potpisan je sa kineskom Eksim bankom. Projekat izgradnje pruge za velike brzine između Novog Sada i Subotice, obuhvata trasu dvokolosečne pruge i stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica, denivelaciju ukrštanja pruge i puta, kao i ugradnju nove elektrotehničke infrastrukture za velike brzine. Radove vredne oko 1,16 milijardi dolara izvodi kineski konzorcijum „China Railway International“ i „China Communications Construction Company“. Rok za izvođenje radova je 33 meseca.