Sanirana deponija građevinskog materijala u Vrbasu

Nakon sanacije divlje deponije u Kucuri, ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ završile su radove na sanaciji i uređenju deponije građevinskog materijala u Vrbasu. Radi se o trećoj ovogodišnjoj akciji sanacije ove deponije, sprovedenoj po nalogu Komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas.

„Akcija je izvedena u dve faze. Očišćena je deponije koja je bila prilično zatrpana šutom i zemljom, ali i komunalnim otpadom. Buldozerom smo nivelisali ovaj prostor i nagurali otpad u obližnju depresiju. U drugoj fazi očišćen je pristupni put zatrpan smećem, kao i odvodni kanali“, rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović, i dodao zatečeno stanje zahtevalo brzu i efikasnu intervenciju kako bi se sprečio negativan uticaj na životnu sredinu. Uz tešku mehanizacija posao je završen u roku od tri radna dana. Iz „Čistoće“ apeluju da se na deponiju odlaže isključivo građevinski otpad. Takođe, mole se građani da ne zatrpavaju kanale za odvođenje atmosferskih voda koji se nalaze uz smetlište.