Povećana izdvajanja iz lokalnog budžeta za brigu o porodici

„S ciljem unapređenja efikasnosti pronatalitetne politike, opština Vrbas je na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta izmenila i dopunila Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom. Od sada će porodice dobijati pomoć opštine u iznosu od 100.000 dinara za bebe koje se rode 01. januara i 20. oktobra, na Dan opštine Vrbas Takođe, ubuduće će treće i svako naredno dete u porodici imati pravo na naknadu, odnosno regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi gde su roditelji oslobođeni plaćanja 100%, kao i porodice u kojima postoji bolesno dete, a regresira se svako dete iz iste porodice koje koristi usluge Predškolske ustanove, saopštila je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća zadužena za socijalna pitanja.

„Pored svih troškova koje imaju, pomoć koju opština dodeljuje treba da predstavlja olakšavajuću okolnost svim roditeljima. Pored materijalno i socijalno ugroženih porodica, lokalna samouprava je akcenat stavila i na pronatalitetnu politiku. Još jedna od novina je da pravo na regresiranu cenu užine u iznosu od 50% imaju učenici osnovnih škola u opštini Vrbas, umesto dosadašnjih 20%. Učenici srednjih škola koji su treće ili neko od naredne dece u porodici, imaće pravo na 100% regresirane troškove autobuskog prevoza od mesta stanovanja do škole“, rekla je Ilić.

Deo nove odluke odnosi i na studente. Prema njenim rečima, studenti će ubuduće imati pravo na studentsku stipendiju pod sledećim uslovima: da su upisali jednu od godina osnovnih akademskih ili strukovnih studija; studenti koji studiraju na teret budžeta; da nisu navršili 26 godina života; da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00; da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu; da su položili ispite iz prethodnih godina; i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Vrbas najmanje tri godine.

„Opština je po prvi put ove godine obezbedila svim đacima prvacima besplatne udžbenike. Na osnovu ovih izmena i dopuna, treće dete u opštini Vrbas imaće pravo na regresirane troškove vrtića u iznosu od 100%, kao na užinu u osnovnoj školi, regresiranu cenu karte u iznosu od 100% u srednjoj školi i na fakultetu. Sve vreme školovanja trećeg ili naredne dece u porodice, biće na teret opštine Vrbas. U proceduri je izrada informatora o pravima iz oblasti o društvenoj brizi o deci, koji će predstavljati vodič građanima koja sve prava mogu da ostvare ne samo u našoj opštini, već i koje su pomoći države, dakle pomoć od svih nivoa vlasti. Sva prava biće sabrana na jednom mestu“, pojasnila je Ilić.