Od Pokrajine Gerontološkom centru 4,5 miliona dinara

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore za unapređenje socijalne zaštite u Vojvodini, istakavši da Vlada na čijem je čelu vodi odgovornu socijalnu politiku, te da je od 2016. godine u tu oblast uloženo milijardu i 500 miliona dinara. Ovim konkursom dodeljeno je 160 miliona dinara za realizaciju 74 ugovora – za ukupno 35 ustanova, za smeštaj korisnika i centara za socijalni rad – koji se odnose na nabavku medicinske i druge opreme, rekonstrukciju, održavanje i adaptaciju objekata socijalne zaštite i podršku redovnim programima u direktnom radu s korisnicima. Gerontološkom centru Vrbas pripala su sredstva za realizaciju tri ugovora, vredna više od četiri miliona dinara.

Gerontološki centar Vrbas realizovaće odobrenim sredstvima tri projekta – za Usaglašavanje sa novim zakonom o elektronskom fakturisanju izdvojeno je 1.180.000 dinara, za projekat „Siguran prevoz starih u GC Vrbas“ 2.400.000 dinara, a za projekat „Ko dlanom o dlan“ 1.000.000 dinara. Ugovore u Pokrajinskoj vladi primila je i potpisala Radmila Musić, direktorka Gerontološkog centra Vrbas.