Za opremanje Opšte bolnice Vrbas 82.311.980 dinara

Pokrajinska vlada izdvojila je gotovo dve milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja 70 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prilikom uručenja ugovora predstavnicima tih ustanova, ističući da je to nastavak kontinuiranog ulaganja u sve zdravstvene institucije, što je jedan od prioriteta Pokrajinske vlade od 2016. godine.

„To potvrđuje i podatak da je do sada, za gotovo sedam godina, za infrastrukturne radove i nabavku medicinske i nemedicinske opreme, iz pokrajinskog budžeta izdvojeno više od 21,8 milijardi dinara“, naglasio je Mirović i naveo da je Pokrajinska vlada, zajedno sa upravama instituta, bolnica i domova zdravlja, radila na stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih i lečenje pacijenata.

Opštoj bolnici Vrbas, prema ugovoru koji je primila dr Cveta Roganović, direktorka OBV, pripala su sredstva za nabavku: aparata za ultrazvuk visoke klase sa 2 sonde namenjene za vaskularne preglede i za TCD preglede na Odeljenju neurologije u iznosu od 10.224.000 dinara; digitalnog mamografa sa digitalnom mamotomosintezom u iznosu od 29.608.800 dinara; endoskopskog stuba sa nastavcima za gastro i kolono endoskopiju i pratećom resekcionom jedinicom u iznosu od 15.573.702 dinara; zatim automatske rotacione lepilice za Službu operacionog bloka sa sterilizacijom – 2 komada u iznosu od 857.638 dinara; vakum infiltracionog procesora za inpregnaciju i obradu tkiva histo-tek za Odsek za patologiju sa citologijom u iznosu od 4.560.000 dinara; lampe za fototerapiju novorođenčadi u iznosu od 618.240 dinara; koštanog denzitometra za pregled celog tela u iznosu od 7.536.000 dinara; infuzionih kompleksnih pumpi u ukupnom iznosu od 11.245.600 dinara (volumetrijska pumpa obična – 5 komada, infuziona špric pumpa – 18 komada, infuziona špric pumpa za TSI – 2 komada, grejač krvi i infuzionih rastvora – 2 komada, stalak za infuzione pumpe od prohroma – 23 komada, volumetrijska pumpa – 18 komada i enteralna pumpa – 4 komada); i za nadogradnju postojećeg ultrazvučnog aparata Affiniti 50 sa sondom i dodatnim kardiološkim softverom (kontrast opcija) u iznosu od 2.088.000 dinara. Ukupno za Opštu bolnicu Vrbas izdvojeno je 82.311.980 dinara.