Održano predavanje o zaštiti starih lica od nasilja

Aleksandra Bogojević i Jagoda Vještica, savetnice u kancelariji Pokrajinskog zaštitnika građana, posetile su u petak Gerontološki centar Vrbas i održale predavanje na temu zaštite od nasilja nad starima.

„Korisnicima su predstavljeni rad i nadležnosti institucije, način na koji mogu da se obrate Ombudsmanu, a posebna pažnja poklonjena je problemu zaštite od nasilja nad starijim osobama kroz predstavljanje rezultata istraživanja koja je Ombudsman sproveo. Naši korisnici, direktorka GC Vrbas Radmila Musić i zaposleni u službi socijalne zaštite, aktivno su učestvovali u sadržajnom razgovoru na temu ljudskih prava i problema nasilja koje stariji građani mogu biti izloženi. Takođe, istaknuto je da je funkcionisanje i rad sa korisnicima organizovan tako da se poštuju njihove potrebe i zahtevi u skladu sa utvrđenim standardima“, saopšteno je nakon posete.