Naplata parkiranja u širem centru Vrbasa

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Odluke o komunalnim delatnostima i Statuta opštine Vrbas, Skupština opštine Vrbas, u junu prošle godine, donela je Odluku o javnim parkiralištima (Službeni list opštine Vrbas 14/2022 i 21/2022). Na osnovu Člana 5. ove Odluke, obavljanje delatnosti upravljanja parkiralištima na području vrbaske opštine povereno je JKP Komunalac Vrbas. Stekli su se uslovi da naplata parkiranja u širem centru Vrbasa počne u utorak, 01. 08. 2023. godine.

Pronalaženje slobodnog parking mesta u širem centru grada poslednjih godina postaje sve teže. Broj automobila u našoj opštini naglo je povećan o čemu svedoče gužve na saobraćajnicama, čekanja na naplatnoj rampi na ulasku u Vrbas i tome slično. Često se dešava da gosti Vrbasa, koji u naš grad dođu da obave administrativne poslove u ustanovama ili institucijama, ne mogu da pronađu mesto za parkiranje svog četvorotočkaša. Kako bi se poboljšala kultura parkiranja i ovaj problem rešavao na ozbiljan i sistematičan način, Skupština opštine Vrbas donela je Odluku o javnim parkiralištima. To podrazumeva organizaciju parkirališta, njihovo uređenje, vidno i propisno obeležavanje vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

PLAVA I ŽUTA ZONA

JKP Komunalac Vrbas organizovalo je sistem parkiranja koji podrazumeva organizaciju parkirališta u dve zone – žutu i plavu koje broje 954 parking mesta.

Žutoj zoni pripadaju:

parkiralište u Maršala Tita ulici (od Gustava Krkleca do Ive Lole Ribara),
izdvojeno parkiralište kod zgrade Osnovnog suda,
parkiralište u Palih boraca (od Narodnog fronta do Trga Nikole Pašića).
Parkirališta u plavoj zoni su u ulicama i stambenim blokovima:

Ive Lole Ribara (od Save Kovačevića do Narodnog fronta),
Gustava Krkleca (od Save Kovačevića do JNA sa PS Vrbas)
Gustava Krkleca (od JNA do Bačke ulice),
Bloku Vasilja Koprivice, Bloku Save Kovačevića,
parkiralište u Save Kovačevića ulici (od Gustava Krkleca do Palih Boraca),
parkiralište u JNA ulici,
izdvojeno parkiralište kod Doma zdravlja i
parkiralište u ulici Bačka (od Gustava Krkleca do kanala).


CENE USLUGA:

Cena korišćenja javnih parkirališta za jednokratno parkiranje u žutoj zoni iznosiće 50 dinara, a u plavoj 35 dinara sa PDV, dok će u ovoj zoni celodnevno parkiranje koštati 120 dinara.


Povlašćene i pretplatne parking karte:

Na osnovu Člana 18. Odluke o javnim parkiralištima, stanarima koji stanuju u ulicama koje se nalaze u okviru zona u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila, Preduzeće izdaje na zahtev mesečnu ili godišnju kartu za parkiranje po povlašćenim cenama.

Uz zahtev se prilaže:

Fotokopija lične karte
Fotokopija saobraćajne dozvole
Podaci u ličnoj karti i saobraćajnoj dozvoli moraju biti istovetni i na adresi ulice u kojoj se traži parkiranje. Ukoliko je vlasnik auta podstanar, dužan je da od upravnika stambene zajednice dobije overenu izjavu da stanuje na toj adresi, ili priloži sklopljen ugovor sa stanodavcem kako bi mogao da zahteva pretplatnu kartu. Ovaj zahtev se prilaže u Šalter sali JKP Komunalac Vrbas na adresi Save Kovačevića 87 svakog radnog dana od 07.00 do 14.30 sati. Nakon predatog zahteva, sklapa se ugovor između korisnika i JKP-a. Korisnik na blagajni obavlja plaćanje usluge. Naknadu za parkiranje ne plaćaju vozači iz kategorije invalida.


Načini plaćanja dnevne parking karte:

Slanjem SMS-a – na broj 8301 za sat parkiranja u žutoj zoni, 8302 u plavoj zoni i 8303 za dnevnu kartu u plavoj zoni
Kupovinom dnevne parking karte u trafici „Mini market ZG“ na Autobuskoj stanici u Vrbasu
Kupac parking karte dužan je da istu stavi na vidno mesto na šoferšajbni.


Uklanjanje nepropisno parkiranog vozila:

Na osnovu Člana 24. Odluke o javnim parkiralištima, ako kontrolor Preduzeća nađe na parkiralištu nepropisno parkirano, odbačeno ili ostavljeno vozilo ili stvari ostavljene na javnim površinama, suprotno propisima, obavezno je da isto prijavi Odeljenju za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas kako bi se naložilo uklanjanje vozila o trošku vlasnika, na za to određeno mesto i preduzeli ostale mere iz svoje nadležnosti.

Naknada za uklanjanje vozila, po nalogu Saobraćajne inspekcije, ili Saobraćajne policije iznosi 12.500 policije sa PDV-om, a naknada za pokušaj uklanjanja vozila po nalogu biće 2.500 dinara.

CENOVNIK USLUGA:

-Parking karta za jedan sat parkiranja – ŽUTA ZONA – 50,00
-Parking karta za jedan sat parkiranja – PLAVA ZONA – 35,00
-Parking karta za celodnevno parkiranje – PLAVA ZONA – 120,00
-Pretplatna karta za neograničeno korišćenje parkirališta u ŽUTOJ ZONI za mesec dana – 2.500,00
-Pretplatna karta za neograničeno korišćenje parkirališta u PLAVOJ ZONI za mesec dana – 1.750,00
-Pretplatna karta za neograničeno korišćenje parkirališta u ŽUTOJ ZONI za 12 meseci – 25.000,00
-Pretplatna karta za neograničeno korišćenje parkirališta u PLAVOJ ZONI za 12 meseci – 17.500,00
-Pretplatna karta za stanare za mesec dana – 120,00
-Pretplatna karta za stanare za 12 meseci – 1.200,00
-Rezervacija parking mesta u ŽUTOJ ZONI za mesec dana – 15.000,00
-Rezervacija parking mesta u ŽUTOJ ZONI za 12 meseci – 150.000,00
-Rezervacija parking mesta u PLAVOJ ZONI za mesec dana – 11.000,00
-Rezervacija parking mesta u PLAVOJ ZONI za 12 meseci – 110.000,00
-Posebna parking karta – 800,00
-Naknada za uklanjanje vozila (po nalogu Saobraćajne inspekcije ili Saobraćajne policije) – 12.500,00
-Naknada za pokušaj uklanjanja vozila (po nalogu Saobraćajne inspekcije ili Saobraćajne policije) – 2.500,00

Šta je zabranjeno na javnim parkiralištima?

Članom 23. Odluke o javnim parkiralištima, zabranjeno je:

-parkiranje vozila suprotno saobraćajnoj horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji i oznakama (parkiranje na rezervisanom parking mestu, parkiranje na parking mestu obeleženom za invalide), kao i na drugi način ometanje korišćenja javnih parkirališta,
-parkiranje neregistrovanog vozila i vozila bez registarskih oznaka,
-parkiranje neispravnog, odbačenog ili havarisanog vozila,
-parkiranje priključnog vozila bez sopstvenog pogona,
-ostavljanje plovnih objekata, kao i drugih stvari i predmeta,
-zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili ometanje parkiranja drugih vozila,
-samovlasno uređenje rezervisanog parking mesta postavljanjem ograde ili slične prepreke bez odobrenja nadležnog organa,
-pranje i popravka vozila ili na drugi način korišćenje javnih parkirališta suprotno njihovoj nameni,
-druge radnje koje dovode do prljanja, oštećenja ili uništavanja javnog parkirališta.