O nama


IMPRESUM:

Agencija za izdavanje novina i web portala BAČKA PRESS – OKONAS.INFO VRBAS,
sa sedištem u Vrbasu, opština Vrbas
Ljubinka Nedović – direktor i glavni i odgovorni urednik
Telefoni redakcija: 061 / 319 – 33 – 65, 061 / 36 – 26 -336
Marketing: 060 / 33 – 56 – 575
[email protected], [email protected]
Katalogizacija u publikaciji Matice srpske,
Novi Sad
Bačka Press ISSN 2466-281X – Cobiss. sr-id 299656455
Tiraž: 4000 primeraka
Vojvođanska banka / Tekući dinarski račun broj 325950060000204817

 

Oko Nas Info