O nama


IMPRESUM:

Agencija za izdavanje novina i web portala BAČKA PRESS – OKONAS.INFO VRBAS,
sa sedištem u Vrbasu, opština Vrbas
Ljubinka Nedović – direktor i glavni i odgovorni urednik
Telefoni redakcija: 061 319 33 65,   062 317 441

[email protected], [email protected]

Katalogizacija u publikaciji Matice srpske, Novi Sad
Bačka Press ISSN 2466-281X – Cobiss. sr-id 299656455
Tiraž: 4000 primeraka
Vojvođanska banka / Tekući dinarski račun broj 325950060000204817

 

Oko Nas Info