Lokalna strategija ruralnog razvoja

ruralni-razvoj-sFormiranje lokalne akcione grupe na teritoriji opštine Vrbas, u okviru realizacije projekta Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke bio je povod za sastanak poljoprivrednika u Vrbasu. Prema rečima Ivane Pajić, koordinatorke projekta iz oblasti ruralnog razvoja, cilj projekta je formiranje lokalne akcione grupe na teritoriji opštine Vrbas kako bi se izradila Lokalna strategija ruralnog razvoja. “Formiranje ove grupe i izrada dokumenta su dva osnovna preduslova za korišćenje fondova Evropske unije, tzv. petu meru IPARD programa. Sredstva za petu meru će biti dostupna 2017. godine, a projekat ima za cilj da pripremi lokalno stanovništvo da može da ispuni uslove i ostvariti benefite od ovih fondova. Formiraćemo nekoliko radnih, tematskih grupa koje će razmatrati razne oblasti, od poljoprivrede, turizma, socijalne i omladinmske politike u seoskim sredinama, sve kako bi se dobila strategija koja stvarno odgovara lokalnim potrebama“, istakla je Pajić. Inače, opština Vrbas, Odeljenje za poljoprivredu, u saradnji sa Evropskim pokretom Novi Sad i Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, započela je realizaciju nedavno najavljenog projekta Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke, koji finansira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Švajcarska agencija za razvoj. Pozivu Odeljenja za poljoprivredu da se uključi u osnivanje akcione grupe odazvali su se brojni poljoprivredni proizvođači iz opštine Vrbas, predstavnici javnog i privatnog sektora, raznih udruženja građana i drugih nevladinih organizacija, a podršku osnivačkom sastanku akcione grupe pružili su Milan Milić, pomoćnik predsednika opštine Vrbas, i Livia Boganč Andrijašević, članica Opštinskog veća zadužena za poljoprivredu.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]

Zakazana XXVI sednica SO Vrbas za 3. mart

Predsednica Skupštine opštine Vrbas Marijana Maraš, zakazala je za četvrtak, 3. mart XXVI sednicu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će se naći 16 tačka. Između ostalih odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za informisanje „Vrbas“ – u likvidaciji za 2015. godinu, zatim predlog odluke o bilansu uspeha, bilansu stanja i statističkog aneksa za period 1. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine, kao i predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine. Osim toga odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP „Direkcija za izgradnju“, o predlogu odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Vrbas, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta za 2015. godinu, kao i predloge odluka o izmenama i dopunama odluka o izradi planova detaljne regulacije blokova 20 i 77 u Vrbasu.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]

Deveti broj regionalnog lista “Bačka Press”

Novi broj lista „Bačka Press“ od danas je dostupan čitalačkoj publici po deveti put. U ovom broju možete pročitati šta političari iz različitih stranaka iz regiona poručuju građanima, dok građani govore o predstojećim izborima. Opširnije o predstavljanju opština Vrbas i Srbobran na Sajmu turizma, kao i o dešavanjima u opštinama Mali Iđoš i Kula. I ovoga puta u novinama stručnjaci savetuju poljoprivrednike. Možete se informisati o kulturnim dešavanjima, kako radi Udruženje Multiart, kao i o masovnom odlasku zdravstvenih radnika u Nemačku. Očekuje vas još jedno izdanje Srbobranskih Novosti. Možete saznati nešto više o akciji “Šta Treniraš” i poseti ministra omladine i sporta Vanje Udovičića. To su samo neke od tema koje možete naći u devetom broju regionalnog lista “Bačka Press”. Prethodnih osam brojeva dostupno je u digitalnoj formi na početnoj strani našeg sajta.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]

Maturantima Gimnazije promovisan Pedagoški fakultet u Somboru

Promocija pedagoškog fakulteta u Somboru održana je danas maturantima gimnazije “Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu. Dekan ovog fakulteta prof. dr Željko Vučković, dr Dijana Čortan i prodekan doc. dr Slobodan Sadžakov predstavili su smerove koji se izučavaju na ovom fakultetu kao i pogodnosti koje imaju studenti. Pedagoški fakultetu u Somboru pruža mogućnost školovanja na osnovnim, master i doktorskim studijama. Smerovi na osnovnim i master akademskim studijama su učitelj, vaspitač, dizajner medija u obrazovanju i bibliotekar-informatičar. Ove godine obeležava se 200 godina kontinuiranog obrazovanja učitelje u Somboru. Jubilej će biti obeležen nizom aktivnosti, a povodom toga biće obezbeđen besplatan upis u prvu godinu za 200 budućih studenata. Prema rečima dekana Vučkovića akcijom besplatnih upisa daje se šansa budućim studentima da se obrazuju na jednom državnom akreditovanom fakultetu. „Na fakultetu postoje četiri smera. Nastava je prilagođena savremenom novom tipu učenja. Veliki je obim stručne prakse i veliki broj izbornih predmeta. Svi studijski programi usaglašeni su sa srodnim studijskim programima univerziteta u EU. U okviru fakulteta postoji i novi studentski dom“, rekao je Vučković. Prilikom promocije Pedagoškog fakulteta u Somboru dekan Vučković rekao je da na fakultetu rade i profesori koji potiču iz vrbaske Gimnazije. „Gimnazija u Vrbasu opravdala je svoj visoki renome, postoji veliki broj uspešnih studenata, a i profesora Vrbašana koji potoču iz ove obrazovne ustanove“, rekao je Vučković.

pedagoski-s


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]