Rod, srpsko-rusko udruženje – obeležili osam godina od osnivanja

rod_sPovodom osam godina od osnivanja srpsko – rusko prijateljstvo „Rod“ iz Vrbasa upriličilo je prigodnu svečanost u hotelu Bačka. Evocirajući uspomene od 2007. kada su osnivani sećajući se svih i onih koji danas nisu u društvu, ali su doprineli njegovom radu. „Teško je pobrojiti sve naše aktivosti u poslednjih osam godina, ali radili smo, pre svega, na širenju i promovisanju prijateljstva izmedju dva naroda i širenju ruske kulture.Promovisali smo Vrbas, u više navrata, u Ruskom domu u Ruskoj ambasadi i radili na dobrom imidžu Vrbasa“, rekao je Radoljub Uskoković, predsednik. Govorili su i drugi članovi Udruženja,nabrajajući veliki broj aktivnosti u radu koji je obeležio osam godina postojanja Udruženja, ali i navodeći planove za predstojeći period. Zdravko Vojinović, član, govorio je o toj vekovnoj ljubavi prema Rusiji, ali i uspehu Udruženja, da ne podlegne nikakvom političkom pritisku, i ideji za formiranjem jednog ruskog kulturnog centra u Vrbasu.Svečanosti su prisutvovali mnogobrojni gosti,ali jedan od ciljeva je u bdućnosti uključivanje većeg broja mladih u Udruženje i prošenje saradnje sa Ruskom federacijom koja može biti i privrednog karaktera na polzu i vrbaske opštine.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]