Radnoj akciji “Udružimo rad za čistiji Vrbas grad“ odazvalo se mnogo ljudi

Humanitarna radna akcija

Pored građana akciji su se odazvali gotovo svi privredni  subjekti  koji su sa svojom mehanizacijom učestvovali u radnoj akciji. Zvanično je akcija počela u subotu 28. maja u 8 časova, kada su se na trgu okupili građani, mahom radnici JKP „Komunalac“, a ispred centra je bila parkirana sva raspoloživa mehanizacija. Početak  akcije otvorio je Mile Kužić, nekadašnji učesnih radnih akcija u SFRJ, koji je poželeo svim učenicima uspešan rad. On ima 62 godine i učestvovao je na velikim radnim akcijama 1972. godine na radnoj akciji izgradnje pruge Beograd – Bar,  1976.  u Nišu, godinu dana kasnije u Kragujevcu i nakon toga u Sarajevu.

„Nekada su radne akcije bile ponos naše države. Veliki broj građana, naročito mladih, je učestvovao. Bilo je druženja, ljubavi i naravno rada uz pesmu. Radujem se što je u Vrbasu organizovana ova akcija i želim da dam svim učesnicima punu podršku. Nadam se da će ovakvih akcija biti ubuduće više“, rekao je Kužić.

Akcijaši ispred Doma zdravlja
Akcijaši uređuju zelenu površinu ispred Doma zdravlja

Akcija je održana po planu na mnogo lokacija, određeni su prioriteti Opšta bolnica Vrbas, Stara hirurgija, u svim naseljenim mestima gde divlje deponije godinama nisu sređivane,  svi pristupni putevi na lokaciji između CFK i Autobuske stanice, kao i  zapuštena groblja.  Akciji je prisustvovao i Radomir Čurović  direktor JKP „Komiunalac“, ovoga puta kako kaže kao učesnik akcije, a ne kao direktor.

„Drago mi je što su se radnici ‘Komunalca’ u velikom broju odazvali ovoj akciji, što su građani i privrednici i većina organizacija prepoznali dobrobit ove akcije. Ovo je jedna opšta akcija koja ima humanitarni značaj jer sredstva koja su bila namenjena za uklanjanje divljih deponija, i  to oko 2 do 3 miliona dinara, biće preusmerena na nešto što je neophodno Vrbasu,  a učesnici akcije će doneti odluku  za čega će biti upotrbljena ova novčana sredstva. Smatram, na osnovu odziva, ovu akciju veoma uspešnom, o čemu dovoljno govori činjenica i da su se čak i udruženja invalida priključila“, rekao je Čurović i istakao da akcija niukom smislu nije politički organizovana niti pod moranje, svi učesnici su isključivo prisutni na dobrovoljnoj bazi. „Vrbas nakon ove akcije može da se ponosi sa učesnicima, posebno brojem koji je učestvovao“ naglasio je Čurović.

S
Smotra učesnika i mehanizacije pred početak radne akcije

Za učesnike tokom akcije obezbeđeni su voda, sendviči i medicinska zaštita.  Nakon akcije, posle nekoliko dana sumiraće se rezultati i biće održana završna manifestacija na kojoj će svim učesnicima biti dodeljene zahvalnice. Najavljeno je da će posle dobrog iskustva sa organizovanjem radne akcije „Udružimo rad za čistiji Vrbas grad“, akcija prerasti u tradicionalnu i da će se održavati nardenih godina.