Odnošenje PET ambalaže po selima

Ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ odnosiće ambalažni PET otpad iz seoskih domaćinstava u subotu, 04. juna . Potrebno je da žitelji naseljenih mesta ovu vrstu ambalaže iznesu ispred svojih kuća najkasnije do sedam sati ujutro na dan odnošenja otpada. PET ambalaža odlaže se u žičane kontejnere i tipizirane vreće. U ambalažni PET otpad ubraja se providna plastika, odnosno, flaše od sokova, vode ili piva. U JKP „Komunalac“ kažu da čepove treba odvojiti jer oni nisu deo PET otpada i pozivaju korisnike usluga da vrše selekciju PET-a kako ne bi završio na deponiji jer je potrebno nekoliko stotina godina da se razgradi plastična boca bačena u prirodu.

„Odvojeno odlaganje otpada je prvi i najvažniji korak u procesu reciklaže. Zato apelujemo na građane da u svom okruženju pronađu specijalne kontejnere za ambalažni otpad ili da ga pakuju u vreće za tu namenu. Naše preduzeće nastoji da ojača sistem primarne selekcije otpada, pa smo tako kroz pilot-projekat pokrenuli i akciju prikupljanja staklene ambalaže u ugostiteljskim objekatima“, saopštavaju u JKP „Komunalac“.