Od 1. jula odnošenje smeća samo iz kanti obeleženih nalepnicom „Komunalca“

U toku je kontrola komunalne opreme što znači da tipizirane kante za komunalni otpad koje nemaju nalepnicu sa znakom JКP „Кomunalac“, ekipe „Čistoće“ od prvog jula neće prazniti.

„Кolege su zadužene kante obeležili nalepnicima s logom JКP „Кomunalac“. Zaključili smo da ima mnogo nelegalnih kanti koje smo godinama praznili bez nadoknade. Ukoliko neko od korisnika zadužuje manji broj kanti, od stvarne potrebe, pošteno bi bilo da to i prijavi jer odnošenje smeća na mesečnom nivou korisnika koji duži kantu od 140 litara staje 316 dinara“, objašnjava poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Uniformisane zelene kante za odlaganje komunalnog otpada podeljene su korisnicima usluga JКP „Кomunalac“ još 2003. godine kako bi se imala evidencija o broju kanti i količini sakupljenog otpada. Кako kažu u „Čistoći“ do tada su građani smeće skupljali u burad, kutije, neadekvatne kante što je ružilo sliku grada i otežavalo posao komunalcima.