Potencijali nautičkog turizmana vojvođanskim kanalima

U Kucuri je u organizaciji Ekološkog pokreta Vrbas održan jedan od od najvećih nautičkih skupova u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Skup u pkviru kojeg je održan okrugli sto na temu „Potencijali nautičkog turizmana vojvođanskim kanalima“ održan je u saradnji sa partnerima iz UG „Dunavski propeler“ iz Beograda, a prisustvovali su predstavnici 38 organizacija. Tom prilikom, Mirjana Živković, glavni inženjer za plovidbu u JVP „Vode Vojvodine“, predstavila je projekat izgradnje četiri privezišta; na brani na Tisi, na kanalima kod Turije i Sombora, kao i na prevodnici u Kucuri. Uz privezište bi bili izgrađeni i pristupni putevi, rampe za izvlačenje čamaca i piknik setovi za odmor, rečeno je na okruglom stolu. Prisutni su se upoznali sa lepotom i bogatstvom reka i kanala, industrijskim nasleđem na njihovim obalama, kao i prirodnom, ali uglavnom zanemarenom, vodenom vezom sa susedima u regionu.
ep-2
„Zaključci skupa formirani su u vidu zahteva i apela kreatorima državnih politika da konačno okrenu glavu na masu nautičara, turističkih i ugostiteljskih radnika, inovatora i neuposlenih stručnjaka, malih i većih domaćih investitora, i naravno – turista, domaćih i stranih, koji strpljivo čekaju da otkriju lepote Srbije na vodi, mimo Save i Dunava. Potrebna su nova, stimulativna pravila u ovoj obladžsti koja će motivisati ljude da rade i zarade za sebe, čineći zadovoljstvo drugima. Nautika mora dobiti status privredne grane u razvoju, kao što su dobili i banjski ili seoski turizam, zatim potrebno je omogućiti legalizaciju plovidbe i otvaranje najmanje 3.000 km novih plovnih puteva u Srbiji, čime bi se stvorila mogućnost otvaranja najmanje 5.000 novih radnih mesta. Takođe, država bi morala da finansira izradu studija koje će jesno i nedvosmisleno da pokažu potencijale razvoja nautičkog turizma, posebno na osnovnoj kanalskoj mreži u Vojvodini“, rekao je nakon okruglog stola Ratko Đurđevac, predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa. Okruglom stolu prisustvovao je i Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas. On je istakao da su prezentacije stručnjaka jasno pokazale da u oblasti nautike leži šansa za razvoj, ali da je potrebno da svi zajedno pruže podršku novim projektima ove vrste i tako pojedine tačke na kanalima pretvore u turističke i nautičke centre. On je najavio je ozbiljnu podršku razvoju infrastrukture na kanalu i promociju nautičkog turizma, a u svrhu jačanja ukupne turističke ponude u lokalu. S tim u vezi ostvariće se jača saradnja kako sa našom organizacijom, tako sa svim resornim državnim institucijama i susednim opštinama. Irena Konjević, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izrazila je zadovoljstvo podrškom projektu „Putevima panonskih mornara“ koji je sasvim u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja u RS 2015 -2025g. Jedan od ciljeva ovog plana, koji se upravo sprovodi, je unapređenje nautičkih potencijala vodnih puteva, kao dela ukupne turističke ponude RS, i to kroz izgradnju marina, pristana i privezišta za rekreativna plovila.