Gerontološkom centru Vrbas pokrajinska sredstva za unapređenje usluga

Ugovori o dodeli sredstava ustanovama za smeštaj čiji je osnivač Pokrajinska vlada, uručeni su juče u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić potpisao je tom prilikom ugovor i sa direktorkom Gerontološkog centra Vrbas Radmilom Musić.

„Sredstva će biti namenjena za adaptaciju kotlarnice nabavkom novog kotla za centralno grejanje, koji ostvaruje uštedu u potrošnji prirodnog gasa u skladu sa načelima energetske efikasnosti, kao i za ugradnju alarma za automatsku dojavu požara u domskom odeljenju u Kucuri u sklopu ispunjenja neophodnih uslova protivpožarne zaštite. Ovom donacijom se omogućuje prevazilaženje još jednog stepenika u postavljanju standarda i poboljšanju kvaliteta pružanja usluga smeštaja u Gerontološkom centru Vrbas“, rekla je Radmila Musić.

Donirana sredstva u iznosu od 3,7 miliona dinara, znatna su podrška ovoj ustanovi koja je u procesu licenciranja.