Formiranje skupština stanara do kraja godine

Poslednjeg dana ove godine ističe zakonski rok za obrazovanje skupština ili saveta stanara u zgradama zajedničkog stanovanja. To znači da će posle 31. 12. 2016. godine u svim zgradama gde se ovi saveti, odnsno skupštine, ne oforme i ne izvrši izbor predsednika, kao i potrebna registracija u jedinici lokalne samouprave, morati da budu angažovani upravnici zgrada. U tom slučaju, građane očekuju dodatni troškovi.

Za zgrade do 10 stanova obrazuje se savet, a za one sa više od 10 stanova neophodno je formirati skupštinu. Procedura formiranja je takva da su „kućni saveti“ dužni da održe sednicu na kojoj su obavezni da izaberu predsednika. O tome treba da izveste svoju opštinu, dostavljanjem zapisnika i potpisanog spiska stanara. U Upravama prihoda dobiće matični broj i PIB, a zgade će ubuduće morati da imaju svoj pečat i račun.

„Mesna zajednica postavila je obaveštenja i uputila pozive da se ovi saveti formiraju. Učinjen je i dodatni napor sa naše strane, u vidu toga da u prostorijama naše mesne zajednice imamo pripremljene i odštampane sve obrasce koji su građanima potrebni. Dovoljno je da nam se obrate i sva ta dokumentacija biće im na raspolaganju“, rekao je Ljubiša Simović, predsednik saveta II Mesne zajednice u Vrbasu.

Novim Zakonom predviđa se i obaveza prijavljivanja podstanara upravniku zgrade, odgovornost stanara za štetu nastalu neadekvatnim održavanjem zgrade, kao i formiranje registra stambenih zgrada u Agenciji za privredne registre.