Nova dečja igrališta

U Bačkom Dobrom Polju i Savinom Selu, počeli su radovi na postavljanju novih igrališta za decu. U Bačkom Dobrom Polju, igralište će biti postavljeno na planiranoj parkovskoj površini u ulici Maše Jelića. Od mobilijara, postaviće se tipski tobogan, penjalica, ljuljaška, klackalica sa dve grede, njihalica „bubamara“ i vrteška. Na terenu su već postavljene parkovske kante za smeće, dok će Mesna zajednica obezebediti klupe. Na proleće je planirano dodatno ozelenjavanje ovog parka, čime će stanovnici ovog dela Bačkog Dobrog Polja dobiti nov prostor za odmor i rekreaciju. U Savinom Selu novo igralište će biti postavljeno u ulici Maršala Tita kod škole i postaviće se tipske penjalice, tobogan, ljuljaška i klackalica sa dve grede. I na ovom prostoru su već postavljene parkovske kante.

Time je Opština Vrbas, samo u ovoj godini dobila šest novih igrališta, dok je sedam postojećih upotpunjeno sa novim mobilijarom. U 2017. godini predviđeno je otvaranje novih igrališta u Ravnom Selu, Kucuri i naseljima „Mađar šor“ i u Starom Vrbasu, dok će se postojeća igrališta pored redovnog održavanja biti upotpunjena sa nedostajućim mobilijarom.

„Takođe predviđena je i nabavka urbanog parkovskog mobilijara, pre svega klupa i parkovskih kanti za smeće. Investitor ovih radova je opština Vrbas. Posao nabavke i ugradnje mobilijara za igralište dobila je firma „Kalcom“ iz Kraljeva. Postaviće se tobogan, trodelna penjalica, dve ljuljaške, klackalice, vrteška, njihalica i četiri klupe. Sav mobilijar zadovoljava standarde za bezbednost SRPS 1176. Vrednost investicije opremanja igrališta sa mobilijarom iznosi 390.000 dinara bez PDV-a. Stručni nadzor radova vrši Odeljenje za komunalne i građevinske poslove“, rekao je Igor Milović rukovodilac Odeljenja za komunalne i građevinske poslove.