Uvođenje novih tehnologija na Vodozahvatu – Ostvarena ušteda od 27 miliona

U prostorijama Poslovne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ JKP “Komunalac” na vodozahvatu održana je prezentacija aktivnosti koje su obeležile prethodni period. Između ostalog,  prikazan je novi način očitavanja vodomera posredstvom mobilnih uređaja, a prezentovane su i nove tehnologije.  Kratku prezentaciju o proširivanju kapaciteta izvorišta, o obnavljanju zastarele opreme na sistemima vodosnabdevanja i odvođenja sanitarnih voda, o tehničkom unapređenju sistema prikupljanja podataka,  kao i o uvođenju novih tehnologija, održao je rukovodilac PJ „Vodovod i kanalizacija“, Miroslav Fejsa.

“Zaokružili smo plan koji smo imali u period od 2014. do 2017. godine, napravili smo prilične uštede po pitanju energetske efikasnosti, uštede na gubitcima u vodovodnoj mreži i u samoj organizaciji kada je u pitanju održavanje sistema. Za taj period na godišnjem nivou napravljena je ušteda od 27 miliona dinara. Danas iznosimo novi plan, kao nastavak svega što je započeto , a odnosi se na uvođenje novih tehnologija”, rekao je Fejsa.

Prema rečima direktora JKP “Komunalac”, Radomira Čurovića, lokalna samouprava je iz sopstvenih sredstava finansirala izgradnju novog bunara. “Opremanje bunara, automatikom i sve elekro radove radilo je naše komunalno preduzeće, na projektu smo uštedeli 1,5 miliona dinara, jer smo sopstvenim snagama to opremili. Komunalac je kupio nove pumpe, koje su energetski efikasnije, da bi smanjili potrošnju električne energije. Za građane je intresantno to što ćemo krenuti sa očitavanjem vodomera putem mobilnog telefona, a građani će moći da vide svoj vodomer i potrošnju vode. Danas je prezentovana i nova tehnologija, koju ćemo u perspektivi primanjivati, a to je daljinsko očitavanje, radnici neće morati da dolaze do šahta da bi očitali potrošnju vode. Još jedna nova tehnologija je pri – pejd korišćenje vode, to znači da se avansno uplaćuje voda, a kada se potroši uplaćeni iznos može da se dopuni”, rekao je Čurović.

Današnjoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, Milan Glušac i Sanja Žigić, kao i predstavnici Kancelarije za energetsku efikasnost Nikola Vujović i Željko Zečević.