Pokrajinski sekretar Vuletić susreo se sa svim akterima socijalne zaštite u opštini

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić posetio je danas Gerontološki centar i razgovarao sa Radmilom Musić, direktorkom Centra, Nadom Batrićević, direktorkom Centra za socijalni rad, Predragom Radovićem, direktorom Filijale PIO Fonda Vrbas, Tatjanom Gluščević, sekretarkom Crvenog krsta, i Milanom Glušcem, predsednikom opštine Vrbas.

„Upoznali smo sekretara sa radom Gerontološkog centra i ukazali na potrebe koji bi trebalo realizovati u cilju ispunjavanja funkcionalnih i strukturalnih standarda i dobijanja licence za pružanje usluge smeštaja. Zahvaljujem i na sredstvima koja smo od pokrajisnkog sekretarijata dobili u decembru prethodne godine, precizno 3,7 miliona dinara, za adaptaciju i modernizaciju kotlarnice, ugradnju alarma za dojavu požara u odeljenju u Кucuri, i za instalaciju novog softvera kojim su umrežene sve ustanove socijalne zaštite u Vojvodini. Nadam se da nam Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku pružiti podršku kako bi od nadležnog ministarstva dobili sredstva za dogradnju lifta koji nam je neophodan u postupku dobijanja licence“, rekla je Musić.

Pokrajinski sekretar Vuletić veoma dobrim je ocenio rad zaposlenih i nivo usluga u Gerontološkom centru.

„Ova radna poseta i sastanak sa predstavnicima svih ustanova i organizacija socijalne zaštite treba da nas usmeri šta činiti u 2017. godini, koja je proglašena za godinu socijalne zaštite. Upravo zato država nastavlja licenciranje svih ustanova socijalne zaštite koje su do 22. maja 2016. podneli zahtev za ovu proceduru. Cilj nam je pomoći ustanovama da što pre dođu do ispunjenosti kriterijuma i postavljenih uslova, te do kraja godine dobiju licence. Mogu da se pohvalim da smo, uz podršku Pokrajinske vlade, budžet sekretarijata za 2017. godinu uvećali za 40 odsto i sredstva ćemo upotrebiti za unapređenje socijalne zaštite“, rekao je Vuletić

Zadovoljstvo zbog jasno iskazanog interesovanja pokrajinskog sekretara i njegovog tima za rad Gerontološkog centra u Vrbasu izrazio je i predsednik opštine, Glušac.

„Sagledali smo sve probleme i spremni smo da se, u skladu sa mogućnostima, uključimo u projekte koji budu odobreni, jer nam je veoma važno da naši sugrađani u trećem dobu na ovom mestu dobiju kvalitetnu zaštitu i miran život. Najbitnije je da imamo dobru saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, što potvrđuje i ova poseta“, rekao je Milan Glušac.