U PJ „Čistoća“ stigla nova oprema

Mašine, koje je obezbedila lokalna samouprava zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, stigle su danas u PJ „Čistoća“ JKP „Komunalac“.

„Smatrali smo da je neophodno da procenimo prioritetne potrebe opštine Vrbas, a to svakako jeste uređenje životne sredine, prvenstveno, zelenih površina. Ovo je samo jedan u nizu konkursa na kojima smo dobili sredstva koja nisu zanemarljiva“, rekla je rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti OU Vrbas Mira Nedić.

Sredstva su odobrena na osnovu programa za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija, a od 10 lokalnih samouprava, koje su prošle na konkursu, Vrbasu je odobren najveći iznos donacije u vrednosti od blizu 6.200 evra. Donacija obuhvata priključne mašine proizvođača „Termometal“ u vidu dve freze, poljske rotacione kosačice i rotoksa sa priključcima.

Vršilac dužnosti direktora JКP „Кomunalac“ Smiljana Tomašević zahvalila se lokalnoj samoupravi i Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na ovoj donaciji i kazala da će nove priključne mašine obezbediti još bolje uređenje zelenih površina i uveliko olakšati rad.