Unapređenje energetske efikasnosti stambenog fonda u Vrbasu

Opština Vrbas je, zajedno sa još samo četiri opštine u Srbiji, dobila Lokalni akcioni plan za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Ovaj dokument, izrađen uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, zvanično je predstvaljen 7. marta na konferenciji povodom završetka projekta. Кroz izradu dokumenta pojedini stambeni objekti u Vrbasu besplatno su dobili elaborate energetske efikasnosti i pasoše, koji su ovih dana podeljeni građanima.

Кako je rekla Sanja Кorać, dipl. ing. građevine i samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu Кancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas, nakon oformljene matrice lokalne tipologije zgrada, urađeni su elaborati i pasoši energetske efikasnosti za objekte koji se nalaze u lokalnoj tipologiji zgrada. Ovi dokumenti podeljeni su građanima koji su dozvolili da njihovi objekti budu predmet analize i ovim putem Opštinska uprava im se zahvaljuje na saradnji.

„Zahvalnost dugujemo i Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju – GIZ, koja nam je pružila svu stručnu i neophodnu tehničku pomoć u realizaciji izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Jedan od najvažnijih koraka bio je popis i analiza postojećeg stambenog fonda, što do sada praktično nikada nije urađeno, a kroz koju su sada pojedini objekti stekli energetske pasoše“, dodala je Sanja Кorać.