Danas se obeležava Svetski dan voda

Povodom Svetskog dan voda, koji se obeležava 22. marta, nadležni u PJ „Vodovod i kanalizacija“ vrbaskog JKP „Komunalac“, podsećaju nas da treba da brinemo o ovom prirodnom resursu i da ga racionalno trošimo. Trogodišnjim Planom energetske efikasnosti, usvojenim 2014. godine, stekli su se uslovi da se potrošačima u opštini Vrbas obezbede dovoljne količine vode, ali i da se prirodni resurs ne rasipa, već da se smanje gubici na mreži.

„Pored smanjenja gubitaka za 20% u odnosu na 2013. godinu, za šta je zaslužna ugradnja centralnih vodomera u zgrade kolektivnog stanovanja, realizacijom zacrtanih ciljeva ostvarene su uštede koje iznose 28 miliona dinara na godišnjem nivou, a sva ulaganja na planu energetske efikasnosti – kompenzacija reaktivne energije, automatizacija seoskih vodozahvata, unapređenje automatizacije vodozahvata Vrbas, automatizacija bunarskih polja, automatizacija fekalno-crpnih stanica, zamena bunarskih i fekalnih pumpi i merača protoka – isplatili su se već nakon prve godine“, izjavio je rukovodilac „Vodovoda“ Miroslav Fejsa.

Osim ulaganja u racionalizaciju potrošnje vode, u JKP „Komunalac“ rađeno je i na edukaciji stanovništva o značaju ovog resursa, a posebno mladih naraštaja, organizovanjem likovno–literarnog konkursa „Kap vode na dlanu“ ili izradom edukativnog filma „Voda je život“, kojima se najmlađi potrošači edukuju o važnosti pijaće vode.

Ipak, potrošači u Vrbasu, istakao je Fejsa, još nemaju dovoljno razvijenu svest o racionalnoj potrošnji vode. To se najviše odnosi na prolećni period kada je osetno povećana potrošnja. Zato je dobro što se ovaj dan, smatra rukovodilac „Vodovoda“,  obeležava baš početkom proleća.