Anketirani građani o radu lokalne samouprave – OO SPS sproveo anketu

Čak 57,4 odsto anketiranih građana izjasnilo se da prioritet lokalne vlasti u narednom periodu treba da bude dovođenje novih investitora, njih 54,5% smatraju da to treba da bude uređenje Velikog bačkog kanala, da je prioritet završetak kanalizacione mreže 53,3% anketiranih građana. Njih 47,58% smatra da je to poboljšanje zdravstvenih usluga, dok da rekonstrukcija trotoara treba da bude prioritet lokalne vlasti smatra 33 % anketiranih građana, rezultati su ankete koju je sproveo Opštinski odbor SPS.

Početkom marta aktivisti OO SPS  anketirali su 1.500 žitelja opštine Vrbas. Anketirani su građani koji nisu članovi političkih partija i stranaka. Anketirani su odgovarali na pitanja za rad lokalne vlasti, prioritete u rešavanju problema u opštini i svakoj mesnoj zajednici.

„Najveći problemi u mesnim zajednicama, prema sprovedenoj anketi, su nezaposlenost i loš kvalitet vode, sledi nedostatak kanalizacione mreže, zatim loše zdravstvene usluge i na kraju problem pasa lutalica“, rekla je na konferenciji za novinare Marjana Maraš, predsednica OO SPS.

Anketirani građani ocenjivali su rad partija i stranaka na lokalu, ocenama od 1 do 5. Tako je OO SPS ocenjen sa 3,75, zatim SNS sa 3,27, kaolicija Oslobodimo Vrbas (DS, SDS i LSV) ocenjen sa 2,5, dok su anketirani građani rad OO SRS ocenili sa 2. Prema rečima Marjane Maraš cilj ove ankete je da pokaže šta su problemi građana koje lokalna vlast može da reši.

„Anketa u kojoj su građani govorili, između ostalog, šta ih muči, je zapravo priprema za to na čega ćemo se mi kao partija fokusirati i pokušati da rešimo. Građani su govorili samo o lokalnim problemima, i u tom smislu smo napravili naš plan kampanje. Želimo da se uhvatimo u koštac sa problemima i da ih rešavamo“, istakla je Maraš.

Dr Milan Milović, sekretar OO SPS govorio je o rešavanju problema u zdravstvu u  našoj opštini.“Uspostavljanje dobre koordinacije primarne i sekundarne zdravstvene zaštite je veoma važno, što podrazumeva bolju saradnju Doma zdravlja i Opšte bolnice. Treba raditi na tome da  se skrate mnoge liste čekanja na preglede, da se uspostave u rad neke specijalističke ambulante na primarnom zdravstvenom nivou koje Dom zdravlja nema, a može uz sufinansiranje lokalne samouprave imati“, rekao je, između ostalog Milović.