Radovi na uređenju zemljanih puteva na više lokacija

Radovi na saniranju zemljanih puteva u Vrbasu nastavljeni su danas nasipanjem tucaničkog zastora na zemljani put kod nekadašnjeg preduzeća „Vojvodina promet“. Investicija je vredna 300.000 dinara, a radove izvode ekipe JKP „Кomunalac“.

Prema rečima Milana Glušca, predsednika Privremenog organa, prioritete određuju mesne zajednice, a ovim se stvaraju uslovi i vrši priprema za asfaltiranje puta kada se za to stvore okolnosti. Istovremeno, sprečava se dalja devastacija ovog puta koji je bio u veoma lošem stanju.

Prethodni radovi, sličnog obuhvata i vrste, obavljeni su na području III Mesne zajednice na putu ka Provalijama.