Potpisan Ugovor za regresiranje prevoza učenika u vrednosti 3,6 miliona

Predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac, i predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, potpisali su Ugovor o dedeli 3,6 miliona dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola. Predsednik Mirović potpisao je ugovore sa predstavnicima svih 45 gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine, koje su, putem konkursa, dobile sredstva za regresiranje prevoza učenika srednjih škola.

Za ovu namenu iz pokrajinskog budžeta je izdvojeno 183.000.000,00 dinara. Na konkurs pokrajinskog sekretarijata nadležnog za obrazovanje prijavile su se sve lokalne samouprave i ovaj iznos je raspoređen na sve opštine i gradove u Vojvodini.
Prema rečima predsednika Mirovića ovo je samo jedna od aktivnosti koje su Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat za kratko vreme uspeli da urade za oblast obrazovanja.

“Pokrajinska vlada uspela je u nameri koju je javno promovisala prilikom izbora pre nešto manje od godinu dana, da će raditi na poboljšanju stanja u oblasti obrazovanja, sa novim konceptom bolje organizovanog pristupa, koji podrazumeva timski i zajednički rad svih nivoa vlasti”, rekao je predsednik Pokrajinske vlade.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za a obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš, govorio je o značaju konkursa za regresiranje prevoza učenika, kao i o uslovima i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava za ovu namenu.