Osposobljavanje za savetodavni rad sa porodicama

Nedavno obeležen Svetski dan porodice, bio nam je povod da o temi porodičnog zdravlja, porodičnih odnosa i značaja ove društvene grupe razgovaramo sa Valentinom Ninić, psihologom Opšte bolnice Vrbas. Valentina Ninić pohađa program edukacije „Sistemeske porodične terapije“. Nakon dve godine, učesnici programa biće osposobljeni za savetodavni rad sa porodicama, a nakon četiri godine, steći će zvanje porodičnog terapeuta.

Porodični savetnik, nova usluga u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, trebalo bi da doprinese sistemskom razumevanju porodice i stručnijem pristupu u radu sa porodicom. Ovo je od izuzetnog značaja, budući da su u svetu, a i kod nas, porodice sve više u krizi.

„Zamisao ovog programa nije da porodice stalno imaju terapeuta, već da on pomogne članovima da na kraju procesa budu terapeuti sami sebi i jedni drugima. Da ih nauči da sarađuju. To je radikalno drugačiji pristup, jer umesto da leči sipmtome bolesti, pokušava da ih neutrališe. A činjenica je da su pacijenti sa psihičkim teškoćama većinom oni koji su istrgnuti iz miljea porodice“, poručuje Ninić.

Problemi u funkcionisanju porodice javljaju se upravo kad ona više nije sposobna da odgovori na zahteve članova i ostvaruje funkcije zbog kojih postoji. Tada govorimo o disfunkcionalnim porodicama.

„Obično jedan od članova porodice bude simptom da u njoj nešto ne funkcioniše. Ta osoba prosto bude „zaglavljena“ u razvoju porodice, što opet zavisi od toga u kojoj je porodica razvojnoj fazi. Sistemski terapeut prati upravo tu dinamiku i mrežu porodičnih odnosa i pomaže članovima da njihova porodica ponovo postane dobro mesto za život“, kaže Valentina Ninić.

Funkcionalna porodica je ona u kojoj svi njeni pripadnici postižu optimalan razvoj, gde postoji ravnoteža emotivnog i intelektualnog, gde ostvaruju ciljeve koje sebi postave, a koji zavise od sistema vrednosti, životnog ciklusa i zadovoljenja ekonomskih i kulturnih potreba. Porodica je, objašnjava Ninić, prirodni sistem koji pripada širem društvenom sistemu i ima svoje zadatke – podizanje i zaštitu potomstva, brigu za stare i uloge koje ostvaruje kroz životne cikluse.