Nova LED javna rasveta u ulici 6. ličke divizije

U ulici 6. ličke divizije u Vrbasu u subotu, 10. juna, na trasi dugoj 260 m počeće postavljanje 8 LED svetiljki (32W) na čeličnim stubovima visine 4.5m. Rasveta koja se postavlja je u saglasnosti sa standardima IEC-EN 60598 i IEC-EN 62262. Vrednost radova iznosi 718.320,00 dinara sa PDV-om i finansira se sredstvima budžeta opštine Vrbas. Radove izvode firme „Sorti oprema“ d.o.o i „Promont“ iz Beograda, a rok za završetak je 20. jun.

Stručni nadzor radova obavlja Odeljenje za komunalne i građevinske poslove opštinske uprave Vrbas. Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, obilazeći trasu budućih radova,  istakao je da je urađena i projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju ulične rasvete u delu ulica Svetozara Markovića i Petra Šeguljeva, kod OŠ „S.Miletić“ u Vrbasu, za šta su takođe obezbeđena sredstva u budžetu opštine u visini od 960.000 dinara. U toku je priprema tenderske dokumentacije za ovu investiciju. Takođe u narednom periodu planirana je i zamena javne rasvete u blizini ostalih javnih ustanova, a pre svega škola i vrtića.